Quay lại Khoá học

CNS Success Story

Hoàn thành 0%
0/0 bước
 1. I. Chuẩn bị case
  3 Chủ đề
 2. II. CNS Thói quen xấu
  4 Chủ đề
 3. III. CNS Giữ khoảng
  2 Chủ đề
 4. IV. CNS Răng chen chúc
  5 Chủ đề
 5. V. CNS Răng 6 lệch
  3 Chủ đề
 6. VI. CNS Cắn sâu
  7 Chủ đề
 7. VII. CNS Cắn hở
  6 Chủ đề
 8. VIII. CNS Hạng II
  11 Chủ đề
 9. IX. CNS Hạng III
  13 Chủ đề
 10. X. CNS Răng cửa ngầm
  6 Chủ đề
 11. XI. Răng nanh ngầm
  5 Chủ đề
 12. XII. Niềng chuyển tiếp
  8 Chủ đề
 13. XIII. Case CNS Thảo luận
  10 Chủ đề
 14. Webinar _ Trình case CNS Hạng III
Bài học 1 trong 14
Đang học

I. Chuẩn bị case

Đỗ Ngọc Anh Tháng Năm 22, 2024

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *