Bài học 1, Chủ đề 1
Đang học

1.3.1 Phim sọ nghiêng

Đỗ Ngọc Anh Tháng Tư 13, 2024

File bài giảng CNS Điểm mốc trên phim sọ nghiêng

https://drive.google.com/file/d/14rmGyG3WdnYjncc-ZzNZJtWlwr408oFY/view?usp=sharing

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *