Bài học 1, Chủ đề 1
Đang học

1.3.2 Phim sọ thẳng

Đỗ Ngọc Anh Tháng Năm 22, 2024

File bài giảng CNS - Phân tích phim sọ thẳng

https://drive.google.com/file/d/1p_M0CZmQtKBrVjR9EAACp9w4c2qFpZc1/view?usp=sharing

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *