Quay lại Khoá học

CNS Success Story

Hoàn thành 0%
0/0 bước
 1. I. Chuẩn bị case
  3 Chủ đề
 2. II. CNS Thói quen xấu
  4 Chủ đề
 3. III. CNS Giữ khoảng
  2 Chủ đề
 4. IV. CNS Răng chen chúc
  5 Chủ đề
 5. V. CNS Răng 6 lệch
  3 Chủ đề
 6. VI. CNS Cắn sâu
  7 Chủ đề
 7. VII. CNS Cắn hở
  6 Chủ đề
 8. VIII. CNS Hạng II
  11 Chủ đề
 9. IX. CNS Hạng III
  13 Chủ đề
 10. X. CNS Răng cửa ngầm
  6 Chủ đề
 11. XI. Răng nanh ngầm
  5 Chủ đề
 12. XII. Niềng chuyển tiếp
  8 Chủ đề
 13. XIII. Case CNS Thảo luận
  10 Chủ đề
 14. Webinar _ Trình case CNS Hạng III
Bài học 1, Chủ đề 3

I.3 Trình bày bệnh án

Đỗ Ngọc Anh Tháng Năm 22, 2024
Tiến độ Bài học
Hoàn thành 0%

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *